Memòria anual

Les memòries anuals us informen de les activitats i accions realitzades per tots els professionals que treballen al centre, així com les accions formatives de les persones que treballen als nostres serveis amb l’objectiu de garantir-vos uns serveis de qualitat.


Memòria 2015.pdf

Memòria 2016.pdf

Memòria 2017.pdf