VINCLES amb Atenció Primària

El propòsit del programa VINCLES en la seva creació a l'any 2007 fou la millora de la coordinació entre nivells, i en especial, entre l´Atenció Primària de Salut (APS) i l´Hospital Sant Joan de Déu (HSJD). 

Entre els objectius plantejats destaquem:

 

Direcció del programa Vincles

El programa està liderat per una comissió paritària, APS-HSJD, composada pel  responsable directe del projecte Josep Serrat (HSJD) i membres del diferents APS del territori. EAP Sarrià SLP i Vallplasa Atenció Primària SLP formen part d'aquesta comissió.

Iniciatives

1. Interconsulta virtual: mail. Aquest servei s´adreça als pediatres i infermeres de l'APS del territori de referència de l'HSJD amb l'objectiu de poder resoldre dubtes assistencials o agilitzar alguns tràmits administratius dels pacients. El responsable de l'HSJD contesta directamente algunes qüestions o les dirigeix cap a especialistes.

2. Revista Vincles: dirigida als professionals de la salut dels infants i adolescents del territori de proximitat.

3. Formació continuada: Vincles ha promogut les següents activitats de formació continuada:


El 8 de novembre de 2017 tindrà lloc una Jornada commemorativa dels 10 anys de Vincles.

Per a més informacio:

Vincles amb Primària

« Tornar