Renovar la Tarjeta Sanitària Individual (TSI)

Si heu perdut la TSI, s’ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona, podeu sol·licitar-ne la reedició a través de la nostra Unitat d'Atenció a l'Usuari (CAP).

Aquesta reedició té un cost de 7,35€.

Segons  ORDRE  SLT/330/2015, DE 20 D’OCTUBRE, per la qual es regulen el contingut i el model de la targeta sanitària individual, veureu que el nou model de targeta sanitària començarà a incloure el vostre Codi d’identificació personal únic del Sistema Nacional de Salut (CIPSNS), que us facilitarà la vostra identificació en els desplaçaments a altres comunitats autònomes del territori espanyol.

En cas de tenir dubtes en el procediment, podeu contactar amb nosaltres a través de: info@capsarria.com

 


Renovació TSI.pdf