ENURESI NOCTURNA

ENURESI NOCTURNA

És l'emissió involuntària i inconscient d'orina en nens majors de 6 anys.

És més freqüent en nens i no és estrany trobar antecedents familiars. 

L'enuresi nocturna es relaciona amb:


Consells

Tranquilitzar el nen, explicant-li que és un problema maduratiu que desapareixerà espontàniament.

 

Dra. Alícia Mainou

Maig 2017

« Tornar