campanya de vacunació COVID19

El passat 19 de febrer el Departament de Salut ens va confirmar que la darrera setmana de febrer tindríem ja accés al programa de vacunació contra el Coronavirus SARS-CoV-2 a Sarrià, Vallvidrera i Les Planes.

Donat que aquesta campanya està generant molts dubtes i expectatives, a més de què hi ha informació sovint no contrastada, i per la complicada logística que suposa poder administrar una vacuna que requereix de condicions de manipulació molt especials i concretes, us detallem com es durà a terme:

1. Les persones a vacunar en aquesta fase son les que determina en cada moment el Departament de Salut. En el moment actual, l'activitat es centra en:

2. El llistat de les persones a vacunar no és propi sinó que ens ve entregat oficialment, i cada dia es pot modificar per incloure'n-hi a més.

3. A Sarrià, Vallvidrera i Les Planes, a data 22 de febrer el llistat inclou més 4.300 persones. Atès que son moltes persones i no es poden vacunar totes el primer dia, haurem d'establir un circuit eficaç i satisfactori, sense oblidar de fer totes les altres activitats sanitàries i socials que fem als nostres CAP.

4. Totes les persones seran trucades i citades. Des del dia 20 estem ja trucant a les persones que es podrien vacunar aquesta setmana. SI NO HA REBUT UNA TRUCADA, NO ES PREOCUPI PERQUÈ SI ESTÀ DINS AQUEST GRUP D'EDAT I CONDICIONS, LA REBRÀ. Per tant els demanem que per evitar col·lapsar les línies, no s'avancin i esperin a ser contactats. La programació és fonamental i la logística que suposa manejar aquestes vacunes ens obliga a ser molt curosos en les citacions i programacions. 

5. Cal pensar que la vacuna que ara s'administrarà requereix una segona dosi als 21 dies, i això condiciona els càlculs de les dosis setmanals a administrar.

6. Tot això sempre estarà supeditat a la disponibilitat de vacunes. Setmana a setmana ens aniran informant de quantes vacunes disposem per a la següent, i això és el que ens permetrà programar a més o menys persones

 7. Per altra banda, les condicions poden anar canviant, i anirem adaptant l'organització als protocols que determini el Departament de Salut.

Per a més informació:

 

« Tornar