CERTIFICAT DIGITAL DE LA COVID19

CERTIFICAT DIGITAL DE LA COVID19

Descarrega't el Cerfiquicat Digital de la COVID19

- Certificat de vacunació contra la COVID: Estar correctament vacunat amb la dosi

completa, sempre i quan ja hagin passat els 14 dies de la darrera dosi. Cal saber que el

número de dosis varien segons la vacuna administrada:

- 2 Dosis: Pfizer, AstraZeneca i Moderna

- 1 Dosi: Janssen

En aquest aspecte, hi ha països que han autoritzat l’administració d’una sola dosi en

pacients que ja hagin passat la COVID, com és el cas d’Espanya, independentment de la

vacuna administrada.

- Certificat de Recuperació de la COVID: Cal haver passat la COVID19 i que consti el

resultat de PCR Positiva en el Sistema de Salut, almenys 11 dies abans de demanar el

certificat.

- Certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa: Haver obtingut una PCR Negativa

en les 72h anteriors a l’expedició del certificat. En aquest cas dependrà de cada país

l’acceptació del resultat i la validesa segons els dies que hagin passat respecte la prova.

 

« Tornar