És segur l’ús d’ibuprofèn en el context de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2?

- Cal recordar que el paracetamol és una alternativa terapèutica adequada, que presenta

un perfil de seguretat més benigne que els antiinflamatoris no esteroïdals en quant a risc

cardiovascular, hemorràgic i renal, per la qual cosa és una opció preferent de tractament

en la majoria de casos i especialment en persones amb edat avançada o pluripatologia.

No s’ha de sobrepassar la dosi de 4 grams de paracetamol al dia.

- Per qualsevol dubte sobre el maneig de les infeccions per coronavirus SARS-CoV 2, es

poden consultar els documents tècnics elaborats pel Ministeri de Sanitat.

 

Nota informativa emesa pel Servei Català de la Salut:

 

15 de març 2020

 

Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica

Gerència del Medicament – Àrea Assistencial

Servei Català de la Salut

« Tornar