Actualitzacions sobre el Coronavirus SARS-COV-2

  Recomanacions per a persones de grups de risc 

  Recomanacions per als centres de dia

  Recomanacions per a les residències

 Mesures que cal prendre amb els infants a casa

 Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari

 Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2

 Recomanacions sobre el trànsit internacional de persones

 Mesures que cal prendre en reunions de treball que siguin imprescindibles

 Últimes mesures del Govern en relació amb el coronavirus SARS-CoV-2

 

« Tornar