Exercici de Drets

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el nou Reglament General de Protecció de Dades. Això ha suposat un canvi en l'exercici dels drets dels ciutadans respecte a la seva relació amb entitats i serveis.

En el document adjunt trobaran la informació precisa.

 


Sarria Web - Ejercicio de derechos.pdf