Infermeria i auxiliars

Infermeria i auxiliars

Les professionals d'infermeria tenim cura de la persona, la família i la comunitat, independentment del seu estat de salut i en totes les etapes i situacions de la vida, i ho fem de forma autònoma o en col·laboració amb altres professionals.

“Tenir cura” abraça la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'acte de prestar atenció a les persones malaltes i en situació terminal.

Son també funcions de la infermeria la defensa i la promoció d'un entorn segur, la gestió de pacients, la gestió dels serveis de salut, la investigació i la formació de nous professionals.

Les auxiliars d'infermeria ens encarreguem de proporcionar serveis auxiliars al pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn, i de donar suport a l’equip sanitari.