SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

La comunicació d'una denúncia ha de ser per escrit o verbal, i es realitzarà de forma nominativa o anònima (dependrà de l'informant).

Per a la seva admissió i tramitació, s'han d'omplir els documents adjunts.

Un cop omplerts, s'han d'enviar al següent compte:

sii@capsarria.com

i en un termini màxim de 7 dies rebreu resposta de l'admisió o no, i del procediment que s'inicia en cas afirmatiu. 

També es pot presentar en sobre tancat a recepció del CAP Sarrià i consultoris locals de Vallvidrera i Les Planes, a l'atenció de l'àrea jurídica d'EAP Sarrià SLP i Vallplasa Atenció Primària SLP.

En cas de dubte, pot contactar amb canalconsulta@capsarria.com.

 

La comunicación de una denuncia debe ser por escrito o verbal, y se realizará de forma nominativa o anónima (dependerá del informante).

Para su admisión y tramitación, se deben cumplimentar los documentos adjuntos.

una vez cumplimentados, se han de enviar a la siguiente cuenta:

sii@capsarria.com

 y en el término máximo de 7 días recibirá una respuesta de admisión o no, y del procedimiento que se inicia en caso afirmativo.

también se puede presentar en sobre cerrado en recepción del CAP Sarrià y consultorioas locales de Vallcidrera y Les Planes, a la atención del área jurídica de EAP SArrià SLP y Vallplasa Atenció Primària SLP.

En caso de duda, puede contactar con canalconsulta@capsarria.com.