Autorització per a l'acompanyament de menors entre 12 i 15 anys en la vacunació contra la COVID-19

Autorització per a vacunació contra la COVID-19 de menors d'entre 12 i 15 anys, en cas que el pare, mare o tutora legal no pugui acompanyar al menor i delegui l’acompanyament a una altra persona.


Autorització vacunació nens de 12 a 15 anys.pdf