Alta provisional d'un nadó

Si acabeu de tenir un fill i el voleu donar d'alta al nostre centre, però encara no teniu la documentació necessària per tramitar la seva targeta sanitària indiviual (TSI), heu de  portar el llibre de família o el full del registre i el vostre document idendificatiu (DNI, NIE o passaport) i us farem una alta provisional.

Si la persona que ve a donar d'alta al nadó no és el pare o la mare, a més de la documentació esmentada, haurà de portar una autorització dels progenitors per poder fer el tràmit.

Recordeu que és una alta provisional per poder facilitar una primera visita amb el pediatra. És necessari que tramiteu la targeta sanitària individual (TSI) del nadó, document que els acredita com a usuaris dels serveis sanitaris de la xarxa pública.