Modificar les vostres dades

El manteniment de les vostres dades identificatives i de contacte és fonamental per a garantir una bona comunicació amb vosaltres i per agilitzar els tràmits o derivacions a altres serveis de l'entorn sanitari públic.

És per això que, des de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania del EAP Sarrià us demanem ens feu arribar totes aquelles actualitzacions de telèfons o e-mails de contacte, així com de la vostra adreça.

Cada vegada que el vostre metge us derivi a un altre centre us demanarem la verificació de les vostres dades de contacte, per tal de garantir-vos la continuïtat assistencial.

Per tal de preservar les vostres dades identificatives realitzarem les verificacions oportunes abans de dur a terme les modificacions, així com, us demanarem la documentació necessària per a la correcció d'afectacions a la vostra targeta sanitària.