Pediatria

Pediatria

Som els metges que atenem als nens i nenes des del seu naixement fins els 14 anys.

Fem seguiment i control de l’evolució del seu correcte desenvolupament, seguint el Programa del Nen Sà, tractem les malalties pediàtriques, i sobretot fem molta educació sanitària i de prevenció.

Un dels nostres objectius és assolir una millor salut per les generacions properes.