Teràpia manual

Teràpia manual

Les lesions osteoarticulars poden ser molt invalidants i deteriorar molt la qualitat de vida. En ocasions, convé que un professional expert en manipulació de la musculatura ens tracti per poder recuperar-nos de les lesions que tenim. Pascual Birlanga i Sara Otero són aquestes persones. 

Si té dolor o limitacions a nivell del coll, de la zona lumbar, o a d'altres parts del cos, pot comentar-li al seu metge/ssa de família per si pot beneficiar-se d'aquesta tècnica.

Aquest és un servei no finançat.