Unitat d'Atenció al Ciutadà

Unitat d'Atenció al Ciutadà

L’equip de persones que formem la UAC (Unitat d’Atenció al Ciutadà) ens encarreguem de facilitar l’accés als ciutadans als nostres centres, tot informant, tramitant, gestionant les seves demandes i les derivades de les gestions mèdiques i/o d’infermeria del CAP.

Portem a terme una atenció integral de gestions personals, telefòniques i escrites vinculades en l’àmbit administratiu de l’Atenció Primària.