TSI Cuida'm

La TSI cuida’m és la targeta sanitària individual que permet als serveis sanitaris i als professionals identificar immediatament aquelles persones que pel seu estat de salut o per les seves característiques especials necessiten una atenció diferenciada.

Enllaç d'interès: TSI Cuida'm. Servei Català de la Salut