Alta al CAP

Si  ja teniu la  TSI (Targeta Sanitària Individual) i heu fet un canvi d’adreça, heu de portar un padró actual amb data d’expedició que no superi els tres mesos,  un document acreditatiu (DNI, NIE, llibre de família per als menors d’edat amb el document del pare, mare o tutor) i la vostra TSI, per donar-vos d’alta al nostre centre i assignar-vos un metge o metgessa i un infermer/a de referència.

En compliment del RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), quan us doneu d’alta en un dels nostres centres, (Sarrià, Vallvidrera o Les Planes) us fem signar un formulari d’ inscripció amb el que ens autoritzeu a incloure les dades facilitades en un fitxer propietat d’ EAP SARRIÀ SLP i VALLPLASA ATENCIÓ PRIMÀRIA SLP, el qual està legalitzat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades,  amb la finalitat de proporcionar la informació necessària per a la realització del treball assistencial sanitari requerit, social i preventiu, així com les cessions a administracions públiques sanitàries, ens privats i ens públics, en l’àmbit de la prestació socio-sanitària. 

També demanem si voleu rebre informació d’àmbit sanitari relacionada amb el nostres centres, tant assistencial com informativa, que en cap cas serà amb caràcter promocional.

Si voleu, podeu portar aquest document ja preparat i signat. Recordeu que si voleu rebre informació, cal indicar-ho explícitament a la casella corresponent.