Canviar de metge

En el procés d'acollida al nostre CAP us serà assignat un equip sanitari de referència format per un professional de medicina de família, un  d'infermeria i un referent administratiu.

Si en algun moment decidiu no voler continuar amb aquell/s professional/s assignat/s, ens ho podeu fer arribar a través d'una Sol·licitud de Canvi de Metge/Metgessa, assenyalant els vostres motius.

Heu d'omplir el formulari i presentar-lo al centre. També pot eviar la sol.licitud al correu info@capsarria.com o fer la gestió a través de LaMevaSalut:

-LaMevaSalut> cites i agenda> cites i consultes d' atenció primària> altres motius i gestions>sol.licitud de canvi de metge/metgessa/infermer/infermera.

 

El centre li donarà resposta en un termini màxim de 10 dies hàbils. En cas de manca de resolució expressa en el termini establert, la sol.licitud s' entrendrà estimada. 

 

 

Veure enllaç