Canviar de metge

En el procés d'acollida al nostre CAP us serà assignat un professional de l'equip de medicina de família i d'infermeria del centre i rebreu informació dels seus horaris i lloc de visita.

Si en algun moment decidiu no voler continuar amb aquell/s professional/s assignat/s, ens ho podeu fer arribar a través d'una Sol·licitud de Canvi de Metge/Metgessa, assenyalant els vostres motius.

El nostre model el podeu trobar com a document adjunt en aquesta secció, el podeu omplir i portar-lo ja complimentat.

El vostre escrit haurà de ser signat i entregat a la Unitat d'Atenció al Ciutadà del centre.

 

 


Canvi de Metge.docx