Baixa/Alta laboral per malaltia

El vostre metge o metgessa de capçalera és qui us ha de fer la baixa mèdica. Heu de demanar cita (per la web, trucant o venint al centre) per fer aquest tràmit. Si el vostre metge no us pot atendre, el personal administratiu us facilitarà cita amb un altre professional per fer la gestió.

Si ve el titular, ha de portar un document identificatiu (DNI, NIE, TSI..) i si ve una tercera persona, haurà de portar una autorització i el seu DNI o NIE per verificar que és la persona autoritzada.

Com es fa el seguiment de la baixa?

Us ha de visitar el metge/essa i, segons valoració mèdica del vostre estat de salut, us ha de donar l’alta o us ha de dir la data màxima de la nova visita de seguiment.

La data màxima de la nova visita ha de constar en el comunicat de baixa mèdica i en els comunicats de la confirmació. L’interval entre les visites dependrà de la durada estimada de la baixa.

Si no acudiu a les visites de revisió, des de l’ ICAM (Institut Català d’ Avaluacions Mèdiques) poden donar-vos d’alta per incompareixença.