Duplicat de la TSI

Com sol·licitar un duplicat de la TSI? 

Des de maig de 2017, les reedicions de la TSI tenen un cost de 10 €. 

Per pèrdua, robatori o deteriorament de la vostra targeta sanitària, heu d'adreçar-vos a la UAC (Unitat d’ Atenció al Ciutadà) del vostre CAP i un dels administratius farà el tràmit.

Heu de presentar el vostre DNI, NIE o document identificatiu (llibre de família i document identificatiu del pare, mare o tutor pels menors de edat), i comprovarem que les dades que hi ha al registre central de persones assegurades de CatSalut (RCA) siguin correctes.

Si s’ha de fer algun canvi, heu de portar la documentació necessària per poder fer-ho. Per més informació podeu trucar-nos o enviar un mail a info@capsarria.com.

Un cop hem comprovat les dades, us lliurarem el model de liquidació de taxa corresponent. El pagament es pot fer efectiu a qualsevol terminal de l'entitat financera Caixabank “la Caixa”. Un cop s’ ha pagat la taxa, no cal tornar al CAP per validar i enregistrar el pagament perquè aquest és comunicat directament als sistemes d’informació del CatSalut. Opcionalment, podeu sol·licitar al CAP el resguard de sol·licitud de la targeta sanitària, 24 hores després d'haver realitzat el pagament.

La TSI us arribarà per correu postal a l’adreça que consta al Registre Central d’ Assegurats.

 

Enllaç d'interès: http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/solicitud-reedicio-tsi/