Tarjeta Sanitària Individual (TSI)

El CatSalut lliura la targeta sanitària a les persones empadronades a Catalunya, independentment de l'edat o la procedència i és el document que els acredita com a usuaris dels serveis sanitaris de la xarxa pública (a Catalunya i la resta del territori espanyol), motiu pel qual l'han de presentar sempre que els la demanin.

Per obtenir-la, cal demanar-la al Centre d'Atenció Primària (CAP) corresponent per domicili.

Si heu de tramitar una TSI (Targeta Sanitària Individual) per primer cop (nadons o nouvinguts a Catalunya) heu de portar la següent documentació: 

Si no esteu treballant:

 

Adreçar-vos al taulell de la UAC (Unitat d’Atenció al Ciutadà) amb aquesta documentació i us tramitarem la vostra TSI o us donarem cita amb la Treballadora Social (en el cas de situacions especials contemplades en el Reial Decret 1192/2012) per tramitar-la.

També podeu sol.licitar la vostra TSI (Targeta Sanitària Indiviual) telemàticament a través del link: https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/

El CatSalut envia la targeta per correu ordinari al domicili de la persona titular. Si no es rep, s'ha de reclamar al Centre d'Atenció Primària. 

És important que les dades que hi figuren siguin correctes. Per això, si quan la rebeu observeu alguna errada en les vostres dades personals, heu de comunicar-ho al CAP o trucant al 061 CatSalut Respon.

 

 Enllaç d'interèshttps://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/