Treball Social

Treball Social

Promovem el benestar de persones, grups i comunitats, tot facilitant la cohesió social i donant suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat.

També gestionem el conflicte i promovem la capacitat d’autonomia de les persones.