Psiquiatria

Psiquiatria

Les patologies mentals complexes han de ser valorades, diagnosticades, tractades i controlades al Centre de Salut Mental d'Adults. Per facilitar l'accessibilitat dels ciutadans que ho precisin, una professional de Salut Mental es desplaça al nostre centre un cop a la setmana.

Serà el seu metge/ssa de família qui tramitarà la derivació per a poder ser visitat en aquesta unitat.