CONSELLS DE SALUT

Informació per a dones embarassades i les seves famílies

Informació per a dones embarassades i les seves famílies

Quins efectes té el coronavirus en les dones embarassades?

Com que es tracta d’un virus nou, encara no es disposa d’informació suficient sobre els efectes específics

en dones embarassades o durant el puerperi. 

Sóc un CONTACTE de COVID19? m'hauria  d' AÏLLAR ? Em faran PCR?

Sóc un CONTACTE de COVID19? m'hauria d' AÏLLAR ? Em faran PCR?

Sóc un CONTACTE de COVID19?

M'he d'Aïllar?

Em toca fer-me una PCR?

Com puc evitar ser un CONTACTE