Serveis al Ciutadà

L’atenció sanitària no es basa exclusivament en la visita mèdica o infermera. Els oferim informació i activitats orientades a la promoció de la salut i prevenció de malalties, així com altres serveis que tot i no estar finançats els poden ajudar a assolir aquest objectiu.