Solidaris fins a la medul·la

Solidaris fins a la medul·la
La necessitat de donants compatibles

Per realitzar un trasplantament hematopoètic amb èxit cal ser compatible, això significa que les cèl·lules del donant i del pacient són tan semblants que poden conviure indefinidament en el receptor. Això és així, perquè totes les cèl·lules tenen en la seva superfície una sèrie de proteïnes, denominades antígens leucocitaris humans (o antígens HLA -de les sigles angleses Human Leukocyte Antigen-) que les diferencien de les cèl·lules d'un altre organisme.

Els limfòcits de la sang tenen la capacitat de detectar la presència de cèl·lules amb antígens HLA diferents als seus i destruir-les. Aquest mecanisme de defensa és responsable del rebuig d'òrgans i d'empelts quan s'efectuen trasplantaments entre persones no compatibles.
 

Com puc fer-me donant

Pot ser donant de progenitors hematopoètics qualsevol persona amb bona salut, una edat compresa entre els 18 i els 55 anys i que accepti:

- Facilitar les seves dades bàsiques (edat, adreça, telèfon i breu historial clínic).

- Que li sigui extreta una mostra de sang (no cal que estigui en dejú) per estudiar les seves característiques d'histocompatibilitat i que una petita quantitat de la mateixa sigui guardada al laboratori per poder ampliar l'estudi en el futur sense necessitat de realitzar una nova extracció en cas d'aparèixer un pacient compatible.

- Que les seves dades bàsiques i de compatibilitat siguin introduïts a la base de dades de REDMO i que, un cop codificada de manera que la seva identitat quedi sempre protegida (Llei Orgànica 13/1999), la informació sobre la seva compatibilitat sigui incorporada a la Xarxa Mundial de Donants Voluntaris de progenitors hematopoètics.

Si una persona compleix els requisits abans esmentats i desitja inscriure com a donant voluntari només cal trucar per telèfon al centre de referència de Donants de la seva Comunitat Autònoma per acordar el dia i l'hora en què podrà ser rebut per completar la informació sobre la donació i per realitzar les proves de compatibilitat.

 
Registres de donants voluntaris

Els milions de possibles combinacions dels diferents antígens HLA fan difícil localitzar un donant no familiar compatible amb un pacient determinat. Afortunadament, per a realitzar un trasplantament amb èxit, no cal que el sistema HLA de donant i del receptor siguin totalment idèntics. Tot i això, l'única forma de localitzar donants suficientment compatibles per a un pacient és disposar d'informació sobre els antígens HLA d'una gran quantitat de possibles donants. Per possibilitar la localització d'aquests donants s'han creat registres de donants voluntaris en tots els països desenvolupats. A Espanya s'ha encomanat aquesta tasca al Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), creat el 1991 per la Fundació Internacional 1991, Josep Carreras, per a realitzar la recerca de donants no familiars per a pacients espanyols. El 1994, REDMO va ser nomenat, pel Ministeri de Sanitat i Consum, Registre Nacional per a la recerca de donants de medul·la òssia per a pacients espanyols i estrangers i per a la captació i registre de donants voluntaris de progenitors hematopoètics entre la població espanyola.

Fundació Josep Carreras

« Tornar