Recomanacions per a la renovació de la recepta mèdica

Recomanacions per a la renovació de la recepta mèdica

• Els professionals de la salut dels centres sanitaris, en la mesura que disposin d’eines que els facilitin la detecció de pacients crònics que disposen de plans de medicació a punt de caducar, facilitaran la renovació i lliurament del nou pla de medicació a través de canals d’atenció no presencials.

• En aquest sentit, es potenciaran les consultes virtuals als centres de salut per a la revisió i renovació de tractaments en recepta electrònica.

• En cas que el ciutadà no disposi del seu pla de medicació vigent, de forma excepcional es podrà adreçar a la farmàcia amb la targeta sanitària (TSI) vigent i el pla de medicació anterior, on es facilitarà la dispensació de la medicació prescita en recepta electrònica.

 • Es recorda que hi ha la possibilitat d’obtenir el pla de medicació a través de l’espai digital La Meva Salut, en cas que el ciutadà estigui acreditat.

 

Renovació de receptes Salut

« Tornar