Pla Estratègic

EAP Sarrià SLP® i Vallplasa Atenció Primària SLP® volem prestar serveis sanitaris a les poblacions de Sarrià, Vallvidrera i Les Planes durant molt de temps.

Per aquest motiu hem elaborat el Pla Estratègic, que els convidem a consultar.


pla_estrategic