Memòria anual

Les memòries anuals us informen de les activitats i accions realitzades per tots els professionals que treballen al centre, així com les accions formatives de les persones que treballen als nostres serveis amb l’objectiu de garantir-vos uns serveis de qualitat.


Memòria ACEBA 2021

Memòria ACEBA 2022.pptx